Arquitecto Lluís Gironès - Urbanisme

Urbanisme

SANTA MADRONA
Emplaçament: Móra d’Ebre
Data: 2009.
Millora d’accessibilitat, pavimentació i serveis d’un tram dels carrers Santa Madrona i Nou de Móra d’Ebre.
Superfície àmbit d’actuació: 1.530’86m².

PLAÇA DE LA VILA
Emplaçament: Móra d’Ebre.
Data: 2014.
Projecte bàsic i complementari d’obres d’urbanització de la Plaça de la Vila de Móra d’Ebre.
Superfície d’actuació: 362’48m².

PASSEIG DE L’EBRE
Emplaçament: Móra d’Ebre.
Data: 2015.
Condicionament del Passeig de l’Ebre per a la recuperació de la façana fluvial, amb incorporació de
passera volant sobre el riu Ebre.
Superfície àmbit actuació: 795’47m².
Arquitecto Lluís Gironès