• Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès

Arquitecto Lluís Gironès - Rehabilitacions

Rehabilitacions

RODRIGUEZ

Emplaçament: Miravet.
Data: 2011.
Rehabilitació i reconstrucció d’una masia preexistent sòl rústic, de planta baixa i una planta pis
Superfície construïda: 211’56m².