Arquitecto Lluís Gironès - Legalitzacions

Legalitzacions

HERRERO
Emplaçament: Benissanet.
Data: 2013.
Legalització d’un establiment de turisme rural amb 3 unitats de masoveria.
Superfície rehabilitada: 401’23m².