Arquitecto Lluís Gironès - Unifamiliars

Unifamiliars

PELLISA
Emplaçament: Flix.
Data: 1999.
Habitatge unifamiliar aïllat de planta semi soterrada, baixa i una planta pis.
Superfície construïda: 315’00m².

TURCH
Emplaçament: Móra la Nova.
Data: 2006.
Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis.
Superfície construïda: 372’11m².

MEDINA
Emplaçament: Móra la Nova.
Data: 2008.
Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i una planta pis.
Superfície construïda: 207’25m².

RUANA
Emplaçament: La Fatarella.
Data: 2010.
Habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Superfície construïda: 421’43m².

GIRONÉS 2011
Emplaçament: Móra la Nova.
Data: 2011.
Promoció de dos habitatges unifamiliars adossats.
Superfície construïda: 513’20m².
Arquitecto Lluís Gironès