• Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès
  • Arquitecto Lluís Gironès

Arquitecto Lluís Gironès - Inici

BENVINGUTS

Al despatx d’arquitectura LLUÍS GIRONÉS PEDROL, ubicat a Móra la Nova, oferim els nostres serveis tècnics des de fa més de 15 anys, aportant un servei de qualitat tant a la comarca de la Ribera d’Ebre com a la resta de la província de Tarragona, i d’altres comunitats autònomes. ​

PLANIFICACIÓ

L’equip tècnic desenvolupa de tota mena de projectes, ja siguin d’obra nova, rehabilitacions, expedients d’activitats o obra civil, duent a terme totes de fases que comporta la redacció del projecte com són memòries constructives, amidaments i pressupostos, documentació gràfica, treballs en 3d, càlcul d’estructures i instal·lacions, finalitzant amb el visat telemàtic del projecte i la impressió del expedient amb el nostre servei de reprografia.

 

Els projectes que duem a terme són creats a mida de les necessitats dels promotors, personalitzat cada treball i fent que les obres siguin úniques en el seu camp.

INFOGRAFIA I REPROGRAFIA

L’equip tècnic desenvolupa un estudi en 3 dimensions de la proposta a dur a terme, per tal de visualitzar l’estat final de l’obra en tot el seu conjunt i en l’entorn que l’envolta.

 

Al despatx de Lluís Gironés Pedrol disposem d’un complert equip de reprografia, amb plotters de color i blanc i negre, escàner de grans formats i altres serveis, tant per a l’elaboració pròpia dels projectes, com per a realitzar encàrrecs d’altres despatxos.

PROJECTES D’ARQUITECTURA

Durant els anys que treballem com a despatx d’arquitectura, hem dut a terme molts i diversos tipus de projectes, com poden ser edificis plurifamiliars, enderrocs, habitatges unifamiliars, càmpings, adequacions de locals per a diferents activitats, instal·lacions de esportives, rehabilitacions d’habitatges unifamiliars, substitucions de coberta, places urbanes d’ús públic ...

 

També es duen a terme informes de valoracions d’immobles urbans, certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, així com documentació necessària per a la reconstrucció d’habitatges en sòl rústic segons la normativa.

OBRES EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

També realitzem treballs en altres comunitats autònomes, seguint la normativa indicada per a cada cas, ja siguin projectes d’obra, expedients d’activitats o d’altres treballs. ​

Lluís Gironés Pedrol - Arquitecto

Número colegiado COAC 30.117/5

Adreça

C/ Mayor, 65 - bajo derecha

43770, Móra la Nova, Tarragona

Telèfon

Fax

977 403 291

Mòbil