Arquitecto Lluís Gironès - Plurifamilairs

Plurifamilairs

MAJOR 65
Emplaçament: Móra la Nova.
Data: 2000.
Edifici plurifamiliar de planta baixa, tres plantes pis i sota coberta, amb 12 habitatges, 2 locals comercials i 12 trasters.
Superfície construïda: 1.042m².

LLUÍS PERPINYÀ NÚM.5
Emplaçament: Móra la Nova.
Data: 2004.
Edifici plurifamiliar de planta semi soterrada, planta baixa i tres plantes pis, amb 16 habitatges, 16 places d’aparcament i 14 trasters.
Superfície construïda: 2.357’53m².

LLUÍS PERPINYÀ NÚM.4
Emplaçament: Móra la Nova.
Data: 2007.
Edifici plurifamiliar de 2 plantes soterrani, planta baixa i tres plantes pis, amb 16 habitatges, 15 places d’aparcament i 16 trasters.
Superfície construïda: 2.672’45m².

GOLMO
Emplaçament: Tivissa.
Data: 2007.
Edifici plurifamiliar compost per 3 escales, amb dues plantes soterrades, planta baixa i tres plantes pis, amb 51 habitatges, un local comercial i 83 places d’aparcament.
Superfícies construïda: 7.734’79m².

Arquitecto Lluís Gironès